Active Text

Nasza firma od wielu lat specjalizuje się w Inteligentnych Systemach Analizy Obrazów. Wykorzystujemy zaawansowane algorytmy analizy obrazu i Sztuczną Inteligencje do zamiany obrazu w wiedzę. Swoje kompetencje wykorzystujemy tak pozornie od siebie oddalonych zastosowaniach jak Systemy Obiegu Dokumentów i Rolnictwo.


Nasze usługi:

 • Systemy Digitalizacji Faktury
 • Analiza ręcznie wypełnianych formularzy
 • Diagnostyka stanu fizjologicznego i odżywienia roślin uprawnych
 • Analiza występowania patogenów w uprawach

System Digitalizacji Faktur

ocr_cycle

 • System Digitalizacji Faktur umożliwia zamianę zeskanowanych faktur w dane cyfrowe które można zaimportować do systemu księgowego.
 • Nasza firma oferuję różne wersje Systemu:

typopisjakośćczas przetwarzania
Przetwarzanie Automatyczne zeskanowane dokumenty przetwarzane są automatycznie za pomocą Systemu OCR65-75% pól przetworzone poprawniedo 2h
Przetwarzanie PełneZeskanowane Dokumenty po automatycznym prze-procesowaniu przez system OCR poprawiane są przez zespół outsourcingowy 99% pól przetworzone poprawnie do 48h

 • Zastosowanie rozwiązania pozwala na redukcje kosztów wprowadzania faktur o 30-50%.
 • System w całości (włączając w to technologie OCR) został stworzony przez Active Text Sp. z .o.o.

Analiza ręcznie wypełnianych formularzy

formInputformOutput

Diagnostyka stanu fizjologicznego i analiza występowania patogenów w uprawach

Nowa technologia oceny stanu fizjologicznego i występowania patogenów opiera się na pomiarach transmitancji i absorbancji światła (pomiarach multispektralnych) przez tkanki roślin. Na podstawie pomiarów wykonanych specjalistycznym Agro Skanerem (zbudowanym przez Active Text) i zaawansowanej analizie jesteśmy w stanie określić  stan fizjologiczny rośliny i zaadresować wczesne wykrywanie występowania patogenów.

kalafiorATdronv2-01-2

Agroscanner_ (5)

patogen_analisys


Projekty Unijne

Biostrateg:

 

Konsorcjum w składzie:

 • Active Text Sp. z o. o. – Zamoyskiego 27/5 30-519 Kraków, NIP 678-308-1755
 • Fundacja Gospodarka i Przedsiębiorczość – Zamoyskiego 27/5 30-519 Kraków,  679-291-4539
 • Instytut Ogrodnictwa ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 96-100 Skierniewice, NIP 836-184-8508

Wartość projektu: 16 579 450,00 PLN

Dofinansowanie ze środków publicznych: 11 605 545,00 PLN – 70% dofinansowania realizacji projektu.

Okres realizacji: 01.042016r – 30.09.2019r.

Tytuł Projektu: Opracowanie Inteligentnej i innowacyjnej metopy oceny fizjologicznego  stanu roślin z wykorzystaniem obrazowania multispektralnego w zrównoważonej produkcji roślinnej.

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Lider Projektu: SGS Polska sp. z o.o. – ul. Józefa Bema 83, 01-223 Warszawa, NIP 5860005608,

Partner Projektu: Active Text Sp. z o. o. – Zamoyskiego 27/5, 30-519 Kraków, NIP 6783081755,

Wartość projektu: 2 459 448,80 PLN

Dofinansowanie ze środków publicznych: 1 395 912,00 PLN – 61,26% dofinansowania realizacji projektu.

Okres realizacji: 01.10.2016r – 30.09.2018r.

Tytuł Projektu: Wdrożenie przez SGS Polska sp. z o.o. nowych innowacyjnych usług dla producentów zbóż

Projekt współfinansowany z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Beneficjent: Active Text Sp. z o. o. – Zamoyskiego 27/5, 30-519 Kraków, NIP 678-308-1755

Wartość projektu: 4 996 198,40 PLN

Dofinansowanie ze środków publicznych: 2 558 057,11 PLN – 60% dofinansowania realizacji projektu.

Okres realizacji: 01.10.2018r – 30.09.2020r.

Tytuł Projektu: Prace B+R w zakresie opracowania usługi wysoce zautomatyzowanej oceny stanu fizjologicznego roślin na polach uprawnych opartej na precyzyjnym multispektralnym skaningu pól uprawnych w mikroskali i zaawansowanemu systemowi sztucznej inteligencji

W ramach realizacji projektu zapraszamy do udziału w naborze:

„Usługa dostępu do infrastruktury obliczeniowej dedykowanej do obliczeń związanych ze sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym.”

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1210716

Termin składania ofert i wniesienia wadium: 18.11.2019

Termin rozstrzygnięcia: do 25.11.2019


Kontakt:
Active Text Sp. z o.o.
ul. Zamoyskiego 27/5
30-519 Kraków
biuro@active-text.pl