Active Text

Our company… od wielu lat specjalizuje się w
Inteligentnych Systemach Analizy Obrazów

Wykorzystujemy zaawansowane algorytmy analizy obrazu oraz Sztuczną Inteligencję do
zamiany obrazu w wiedzę

Swoje kompetencje wykorzystujemy w tak pozornie od siebie oddalonych zastosowaniach jak
Systemy Obiegu Dokumentów czy Rolnictwo

Services

  1. Systemy Digitalizacji Faktur
  2. Analiza formularzy wypełnianych ręcznie
  3. Diagnostyka stanu fizjologicznego i odżywienia roślin uprawnych
  4. Analiza występowania patogenów w uprawach

Systemy Digitalizacji Faktur

System Digitalizacji Faktur umożliwia zamianę zeskanowanych faktur w dane cyfrowe które można zaimportować do systemu księgowego. Nasza firma oferuje różne wersje Systemu:

RodzajOpisJakośćCzas przetwarzania
Przetwarzanie AutomatyczneZeskanowane dokumenty przetwarzane są automatycznie za pomocą Systemu OCR65-75% pól przetworzone poprawniedo 2h
Przetwarzanie PełneZeskanowane Dokumenty po automatycznym prze-procesowaniu przez system OCR poprawiane są przez zespół outsourcingowy99% pól przetworzone poprawniedo 48h

Zastosowanie rozwiązania pozwala na redukcję kosztów wprowadzania faktur o 30-50%. System w całości (włączając w to technologie OCR) został stworzony przez Active Text Sp. z o.o.

Analiza ręcznie wypełnianych formularzy

Diagnostyka stanu fizjologicznego i analiza występowania patogenów w uprawach

Nowa technologia oceny stanu fizjologicznego i występowania patogenów opiera się na pomiarach transmitancji i absorbancji światła (pomiarach multispektralnych) przez tkanki roślin. Na podstawie pomiarów wykonanych specjalistycznym Agro Skanerem (zbudowanym przez Active Text) i zaawansowanej analizie jesteśmy w stanie określić stan fizjologiczny rośliny i zaadresować wczesne wykrywanie występowania patogenów.

Projekty unijne

Tytuł Projektu: Opracowanie inteligentnej i innowacyjnej metody oceny fizjologicznego stanu roślin z wykorzystaniem obrazowania multispektralnego w zrównoważonej produkcji roślinnej.

Konsorcjum w składzie:

Wartość projektu: 16 579 450,00 PLN

Dofinansowanie ze środków publicznych: 11 605 545,00 PLN – 70% dofinansowania realizacji projektu

Okres realizacji: 01.04.2016 r. – 30.09.2019 r.


Tytuł Projektu: Wdrożenie przez SGS Polska sp. z o.o. nowych innowacyjnych usług dla producentów zbóż

Lider Projektu: SGS Polska sp. z o.o. – ul. Józefa Bema 83, 01-223 Warszawa, NIP 5860005608,

Partner Projektu: Active Text Sp. z o. o. – Zamoyskiego 27/5, 30-519 Kraków, NIP 6783081755,

Wartość projektu: 2 459 448,80 PLN

Dofinansowanie ze środków publicznych: 1 395 912,00 PLN – 61,26% dofinansowania realizacji projektu.

Okres realizacji: 01.10.2016 r. – 30.09.2018 r.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020


Tytuł Projektu: Prace B+R w zakresie opracowania usługi wysoce zautomatyzowanej oceny stanu fizjologicznego roślin na polach uprawnych opartej na precyzyjnym multispektralnym skaningu pól uprawnych w mikroskali i zaawansowanemu systemowi sztucznej inteligencji

Beneficjent: Active Text Sp. z o. o. – Zamoyskiego 27/5, 30-519 Kraków, NIP 678-308-1755

Wartość projektu: 4 996 198,40 PLN

Dofinansowanie ze środków publicznych: 2 558 057,11 PLN – 60% dofinansowania realizacji projektu.

Okres realizacji: 01.10.2018 r. – 30.09.2020 r.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Contact

Active Text Sp. z o.o.
ul. Zamoyskiego 27/5
30-519 Kraków
biuro@active-text.pl