top quality essays

Multispektralny skaner dokumentów

The Multi-spectral document scanner – innowacyjne urządzenie do wielowymiarowej analizy strukturalno-obrazowej w zastosowaniu do reprodukcji zawartości dokumentów. Urządzenie bazuje na pomiarze i porównaniu cech pozostawionych przez narzędzie pisarskie poddawane czterem typom analiz – analizie spektralnej, analizie rozpraszalności światła, topografii powierzchniowej i obrazowania 2D.

 

Często stan dokumentu, który ma być zdigitalizowany stanowi wyzwanie, samo w sobie. W wielu przypadkach dokument zawiera elementy które instotnie ustrudniają odczytanie zawartość dokument – są to:

active_text_ulotka_targi_rewers_001

Nazywamy te wszystkie zanieczyszczenia i niedoskonałości dokumentu utrudniające uzyskiwanie zadawalającego poziomu optycznego rozpoznawania treści dokumentu jako „hałasu zawartości”. Obecnie większość dostępnych rozwiązań rozpoznawania treści podchodzi do tego tematu stosując filtrowanie w samym oprogramowaniu; Takie podejście jednak jest bardzo mocno ograniczone – jeżeli jedna warstwa przykrywa drugą (np. pieczątka, tekst drukowany) jest niemożliwym za pomocą analizy zwykłego skanu wydobycie przykrytych elementów.

docscan


Skaner dokumentów jest produktem który powstał w wyniku projektu badawczego dofinansowanego ze środków Unijnych.

Na podstawie projektu powstał patent chroniący nasze innowacyjne rozwiązanie.