top quality essays

Przetargi

w ramach projektu współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach naboru wniosków na dofinansowanie projektów programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” Biostrateg , realizuje projekt pt: ‚Opracowanie Inteligentnej i innowacyjnej metody oceny fizjologicznego stanu roślin z wykorzystaniem obrazowania multispektralnego w zrównoważonej produkcji roślinnej’’ w związku z tym zapraszamy Państwa do złożenia oferty w odpowiedzi na następujące zapytanie ofertowe :

– brak otwartych naborów

 

Projekty UE

Firma otrzymała finansowanie:


„Wielowymiarowa analiza strukturalno – obrazowa w zastosowaniu do reprodukcji zawartości dokumentów”  dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach Działania 1.4 „Wsparcie Projektów Celowych”  (nr umowy UDA-POIG.01.04.00-12-114/12-00).

Okres realizacji projektu 01.01.2013-28.02.2015

Wartość projektu: 9 694 000 PLN

Dofinansowanie EU: 7 645 550 (78,8%)


„Opracowanie Inteligentnej i innowacyjnej metody oceny fizjologicznego stanu roślin z wykorzystaniem obrazowania multispektralnego w zrównoważonej produkcji roślinnej”  dofinansowanie w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” Biostrateg  (nr umowy BIOSTRATEG2/298549/6/NCBR/2016).

Wartość Projektu: 16 579 450,00 PLN

Dofinansowanie ze środków publicznych: 11 605 545,00 PLN – 70% dofinansowania realizacji projektu

Okres Realizacji: 01.04.2016r.- 31.03.2019r.

Logo-NCBiR-300x187

InnowacyjnaGospodarka


„Wdrożenie przez SGS Polska Sp. z o.o. nowych innowacyjnych usług dla producentów zbóż.” Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I ‘Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce’.

Umowa nr: RPMA.01.02.00-14-5698/16-00 z dnia 26 kwietnia 2017